Эгерде сизге:

  • АИЖВти, кургак учукту же С гепатитин дарылоо үчүн препарат беришпесе;
  • капысынан дарылоо схемасын өзгөртүшсө;
  • препаратты демейдегиге караганда, кыска мөөнөткө беришсе;
  • таблетканын оордуна сироп же сироп оордуна таблетка беришсе;
  • талкалоого же майдалоого керек болгон таблетка беришсе;
  • CD4 жана вирустук жүктөөгө анализдерди албай жатышса.