Долбоор тууралуу

Бул сайт АИЖВ, С гепатити жана кургак учук сыяктуу инфекциялык оорулар үчүн өтө маанилүү медикаменттердин жок болуусу тууралуу маалыматты бейтаптардын өз күчү менен чогултуу үчүн түзүлгөн.

Кыргызстанда бейтаптар дары каражаттардын жок болуусу, же алардын дарылоо схемасын, же көнгөн жана ыңгайлуу таблетка формасындагы препараттын оордуна капысынан сиропко алмаштырып салуу сыяктуу көйгөйлөрүнө көп туш келишет.

Ушундай учурларда, адам өзүн жоготуп мындан ары эмне кылууну, кимге кайрылып же кайсыл жерге барууну билбеши мүмкүн.

Өз укуктарды коргоо дээрлик керекпи, анткени жалгыз бүтүн системага таасир этүү оор да?

Бул маалыматтык ресурска түшкөн сиздин билдирүүлөрүңүз бизге препараттарыңызды үзгүлтүксүз алып берүү үчүн өбөлгө түзөт.

Андан тышкары, бул маалыматтын жардамы менен биз түздөн- түз сиздин шаарда кызматтарды берүү же бербөөлөр боюнча тенденцияны көзөмөлдөп жана чыккан көйгөйгө даректик таасир эте алабыз.

Өз билдирүүңүздү калтыруу менен, сиз ушул эле көйгөлөрү болгон бизге, бейтаптарга дары препараттарын камсыздоо системасына таасир этиүүгө жана ага Кыргызстанда даарыланууга жана диагностикага мүмкүндүктү жакшыртуу боюнча олутту өзгөрүүлөрдү киргизүүгө жардам бересиз.

Сайт кимдерге арналган?

АИЖВ-инфекциясын, гепатитти, кургак учукту дарылоо үчүн препараттарга муктаж болгон адамдарга арналган.

Сайт кимге таандык?

Сайт эч бир саламаттык сактоо системасынын конкреттүү уюмунуна же коомдук уюмга таандык эмес. pereboi.kg сайты «Чыгыш Европада жана Борбордук Азияда дарылоого даярдык боюнча коалициясынын» колдоосу менен жана «Партнерская сеть» Ассоциациясынын катышуусу менен түзүлгөн.

Учурга жооп кайтаруу процесси кандай көрүнөт?
  1. Сайтта калтырылган маалымат сайт кеңешчисине келет. Кеңешчи бейтаптар коомдоштугунун өкүлү жана ал саламаттык сактоо мекемесинин кызматкери болбойт. Эгерде адам, билдирүүсүн калтыргандан соң көйгөйүн чечүүнү кааласа, байланыш маалыматын калтыруу керек (телефон номери же электрондук почтасы).
  2. Кеңешчи билдирүүнү калтырган адам менен байланышып, жагдай тууралуу маалыматты тактап жана кийинки кандай кадам таштоо зарыл экенин айтат. Жагдайды оордунда чечүүгө мүмкүн болбогондо, кеңешчи Саламаттык сактоо министрлигинин ыйгарым укуктуу өкүлгө мүчүлүш тууралуу маалыматты билдирет.
Билдирүүлөрдүн анонимдүүлүгү:
  • анонимдүү билдирүүлөр (эч бир байланыш берилмелерисиз) кабыл алынат, бирок деталдуураак маалымат алуу мүмкүн болбогондуктан, жагдайды териштирүү оорлойт;
  • биз көйгөйдү чечүүнү тездетүү үчүн, сизди арыз жазууңүзду сурашыбыз мүмкүн («Партнерская сеть» Ассоциацисынын атына).
    Кээ бир учурларда, байланыш берилмелериңиз жок деле бул нерсе аткарылышы мүмкүн;
  • Сиздин бардык байланыш берилмелериңиз (телефон жана электрондук дарек) жарыяда мүмкүн болбостон бул сайттын кеңешчилерине гана көрүнөт.